Doručenie SR nad 80€ zdarma / ČR nad 120€ zdarma

Obchodné podmienky

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu mhpremium.eu , ktorého prevádzkovateľom je Martin Hrudkay (ďalej len predávajúci) sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými a reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany predávajúceho a jej prijatím na strane kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami a porozumel im, zákazník bude priloženým dokumentom v objednávke ešte raz poučený o jeho právach. Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho len prostredníctvom internetového obchodu www.mhpremium.eu .

Predávajúci:

Martin Hrudkay IČO: 54220327

2. Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný Slovenskou poštou a spoločnosťou Packeta.

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky na adresu v rámci Slovenskej republiky.
 •  dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u prepravnej spoločnosti.
 • predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené objednávateľom, teda kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Tovar sa dodáva spolu s daňovým dokladom.
 • v prípade, že predávajúci odošle omylom iný druh tovaru, alebo v inej veľkosti, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu, ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštovných a balných nákladov, ktoré vznikli zákazníkovi po odoslaní zásielky späť predávajúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo žiadať kupujúceho o platbu vopred na účet predávajúceho pri všetkých objednávkach okrem objednávok vytvorených na dobierku.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa
 • za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou
 • nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode mhpremium.eu . Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.
 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Pri nedodržaní týchto podmienok a zásad korektného správania si vyhradzujeme právo už viac neuskutočniť kúpno-predajný vzťah.

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú prevádzkovými možnosťami predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 1 – 2 pracovných dní, prepravná spoločnosť Vám zásielku následne doručí do 1 – 3 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne objednávku zmeniť.

Po prijatí Vašej platby na náš účet Vám zašleme potvrdzujúci email a taktiež v prípade, že tovar bude odoslaný zákazníkovi z nášho skladu. V prípade, že Vám tovar do 3-5 dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte nás, aby sme mohli problém s dodaním tovaru, čo najskôr vyriešiť.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode mhpremium.eu sú platné v čase objednania tovar. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade výraznej zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie. Suma 0,- EUR nie je platná a je chybnou cenou, tento tovar prosím neobjednávajte. Ceny a ponuka jednotlivých položiek tovaru zostáva rovnaká až do vypredania zásob jednotlivých položiek tovaru. Zľavy a akcie platia do vypredania zásb, ak to nie je uvedené v inom konkrétnom termíne a konkrétnej sume.

Cena tovaru oblečenie je konečná, predávajúci nie je platcom DPH. Všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR).

V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

5. Platby za tovar a poštovné

Cena poštovného (vrátane balného) je v rámci Slovenskej republiky:

 • výdajné miesto / Z-BOX = 3,00,- EUR
 • kuriérom na adresu = 4,00,- EUR

Cena poštovného (vrátane balného) je v rámci Českej republiky:

 • výdajné miesto / Z-BOX = 4,00,- EUR (100,- CZK)
 • kuriérom na adresu = 6,00,- EUR (150,- CZK)

PLATBA VOPRED NA ÚČET: Platbu je potrebné vykonať vopred, prevodom na účet, alebo priamo vkladom na účet. Po úhrade bude tovar hneď zaslaný na zadanú adresu ako doporučená zásielka alebo balík.

Číslo účtu pre platbu (IBAN):

SK84 1100 0000 0029 4411 6026

Účet je vedený v Tatrabanke. Poštovné je uvedené vrátane balného.

Pri plate na účet musí byť platba uskutočnená do troch pracovných dní, inak sa zmluva automaticky ruší. Objednávkový systém Vám vždy započíta celé poštovné v rámci SR 3,00,-/4,00,- EUR alebo 4,00,-/6,00,-EUR v rámci ČR pri platbe vopred na účet, ktoré sú zasielané Slovenskou poštou alebo prepravnou spoločnosťou Packeta.

DOBIERKA: Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou alebo prepravnou spoločnosťou Packeta na výdajné miesto/Z box alebo na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Objednávka musí obsahovať telefónne číslo zákazníka. Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní zásielky.

Poštovné (vrátane balného) pre každú samostatnú objednávku pri platbe na dobierku je v rámci Slovenskej republiky 5,00,- EUR a 7,00,-EUR v rámci Českej republiky pri dobierke kuriérom.

Martin Hrudkay nie je platcom DPH.

Ceny sú vrátane poštovného a balného.

6. Zrušenie objednávky

 • Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení len v prípade, ak predávajúcu nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v dohodnutej alebo dodatočne komunikovanej lehote.
 • Kupujúci  má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu, do okamihu, kým tovar nebol odoslaný na adresu kupujúceho. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú cenu, bude mu táto suma vrátená v lehote 10-tich dní od stornovania objednávky.
 • V prípade neprevzatia zásielky bez riadneho upovedomenia predávajúceho kupujúcim písomnou formou na mail: mhpremium.sk@gmail.com si vyhradzujeme právo pre účtovanie poštovného v plnej výške.

Zrušenie objednávky realizujte prosím mailom: mhpremium.sk@gmail.com

7. Odstúpenie od zmluvy – vrátenie peňazí

Podľa § 7 Zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia.

Oblečenie je potrebné vrátiť na korešpondenčnú adresu:

Martin Hrudkay (MH Premium), Kyjevské námestie 5, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika.

Tovar sa vracia zabalený, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar späť prostredníctvom doporučenej zásielky. Predávajúcu neprevezme tovar vrátený späť na dobierku. Cena za tovar vrátane poštovného a balného, bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 10 dní od doručenia v prípade, že sa jedná o odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci nevráti platbu za poštovné a balné kupujúcemu v prípade, že si kupujúci objedná viac kusov tovaru, resp. Viacero druhov tovaru a následne vráti ,,odstúpenie od zmluvy” len časť zakúpeného tovaru.

Vaše právo zrušiť zmluvu sa vzťahuje výlučne na výrobky, ktoré sa vrátia v tom istom stave, v akom ste ich prijali. Refundácia sa neuskutoční, ak sa výrobok po otvorení už použil inak, než je potrebné pre zistenie povahy, vlastností a fungovania produktu, a taktiež v prípade výrobkov, ktoré už nie sú v tom istom stave ako pri ich doručení, alebo boli poškodené. Preto je potrebné sa o výrobky, ktoré máte vo vlastníctve starať.

Postup pre vrátenie tovaru “Odstúpenie od zmluvy”: 

Kupujúci zasiela na odstúpenie od zmluvy faktúru, alebo jej kópiu, na ktorú je potrebné doplniť číslo účtu v tvare IBAN (v prípade ČR zasielať číslo účtu v štandardnom tvare: číslo/kód banky), kde sa zákazníkovi zašlú finančné prostriedky. Nie je potrebné vypisovať žiadny formulár na vrátenie tovaru späť predávajúcemu.

Kupujúci zasiela balík vždy doporučene na korešpondenčnú adresu spoločnosti cez Slovenskú poštu alebo cez prepravnú spoločnosť Packeta. Zákazník si sám kontroluje doručenie balíka cez podacie číslo v systéme Slovenskej pošty alebo v prepravnej spoločnosti. Informovať sa o stave vrátenia peňazí za tovar, odporúčame až vtedy, keď uplynie lehota predávajúceho na vrátenie finančných prostriedkov kupujúcemu, a to najneskôr do 10 dní od doručenia balíka späť na adresu predávajúceho.

Postup pre vrátenie tovaru “Výmena tovaru”

Ak sa tovar doručuje do Slovenskej republiky:

 • Zákazník si vytvorí objednávku na tovar, o ktorý má záujem a do poznámky uvedie – Výmena
 • Pri výmene tovaru platí, že vymeniť možno len druhovo rovnaký tovar, t.j. oblečenie za oblečenie
 • Hodnota novej objednávky nemôže byť nižšia ako je hodnota pôvodnej objednávky
 • Pri objednávke zákazník uvedie ako spôsob platby – platba na dobierku
 • Tovar, ktorý zákazník vracia musí vhodne zabaliť tak, aby sa počas prepravy nepoškodil, resp. inak znehodnotil
 • Suma poštovného pre výmenný balík je 2,00,-EUR suma je splatná pro prevzatí balíka od kuriéra
 • Každý ďalší výmenný balík nasledujúci za už zrealizovaným výmenným balíkom, tzv. Opakovaná výmena bude spoplatnená sumou 4,00,- EUR
 • Objednávka musí byť vyhotovená najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, ktorý zákazník chce vymeniť

Ak sa tovar doručuje do Českej republiky:

 • Zákazník si vytvorí objednávku na tovar, o ktorý má záujem a do poznámky uvedie – Výmena
 • Vhodne zabalený tovar (tovar nesmie byť poškodený, nosený, iným spôsobom znehodnotený) zákazník zašle na adresu:

Martin Hrudkay (MH Premium), Kyjevské námestie 5, 97404 Banská Bystrica, Slovensko

 • Pri výmene tovaru platí, že vymeniť možno len druhovo rovnaký tovar, t.j. oblečenie za oblečenie
 • Hodnota novej objednávky nemôže byť nižšia ako je hodnota pôvodnej objednávky
 • Pri objednávke zákazník uvedie ako spôsob platby – platba na dobierku
 • Po doručení tovaru na výmenu bude zákazníkovi zaslaný nový tovar, pričom mu bude účtované poštovné len vo výške 75,-CZK
 • Objednávka musí byť vyhotovená najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, ktorý zákazník chce vymeniť

8. Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky skontrolovať či nie je zásielka poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) zásielku nepreberajte. V prípade jeho poškodenia je nutné spísať s prepravcom zápis – protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa Občianskeho zákonníka č. 150/2004 je na tovar poskytnutá záruka 2 roky.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na korešpondenčnú adresu. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, tel. kontakt, e-mail. Tovar zasielajte ako balík alebo ako doporučený list. Pri zaslaní na dobierku nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandardov.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. Kupujúci pošle mailom alebo na korešpondenčnú adresu predávajúceho doklad o úhrade odoslanej zásielky, predávajúci ho preplatí.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým výrobkom, alebo ak si zákazník bude želať výrobkom iného typu v rovnakej cenovej kategórii. Peniaze za reklamovaný tovar predávajúci nevracia.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho časti v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Usmernenie k reklamačnému poriadku:

 1. Ošetrovanie a údržba TEXTÍLIÍ

Pri kúpe textilného tovaru je potrebné brať do úvahy materiálové zloženie, ktoré poskytuje informácie o prirodzenom správaní sa tkanín a nie sú preto predmetom reklamácie. Napr.:

 • Výrobky z prírodných vlákien /bavlna, vlna, ľan, hodváb/ a chemických vlákien /viskóza/ sú viac krčivé ako výrobky z vlákien syntetických /polyester, polyamid, polypropylén, akryl/.
 • Viskóza má vyššiu zrážanlivosť a nasiakovosť ako ostatné vlákna. Polyester má vyššiu pevnosť a menej sa zráža.
 • Textile výrobky s vysokým podielom polyakrylu sú náchylné na žmolkovanie, preto odporúčame ošetrovať pracími prostriedkami určenými na pranie jemných a vlnených textílií a používať odžmolkovač.
 • K poškodeniu textílií prichádza aj nasypaním pracích prostriedkov priamo na odev /vznik bielych fľakov/.
 • Postupovať podľa upozornení na špecifické vlastnosti niektorých textílií /väčšinou uvedených na letáčikoch alebo obaloch k tovarom/ – napr. textílie s nižšou stálofarebnosťou prať osobitne, z rubovej strany, výrobok má zníženú mechanickú odolnosť /v prípade zámerne upravených džínsových výrobkov/ a pod.

Pracie prostriedky je potrebné vyberať podľa typov textilných výrobkov:

 • Biele a stálofarebné, väčšinou svetlé odtiene, farby a vzory, pri ktorých sa používa teplota prania 60 a 95 stupňov, odporúča sa používať univerzálne pracie prostriedky
 • farebné výrobky všetkých typov tmavších odtieňov a vzorov, ktoré sa perú pri teplotách 30, 40, 50 a 60 stupňov – vhodné sú pracie prostriedky typu color,
 • Výrobky z vlny, hodvábu a zvieracích srstí je potrebné výlučne prať v pracích prostriedkoch, na ktorých je vyznačené, že sú vhodné na pranie tohto typu výrobkov. Vhodné sú postupy prania pri teplote 30 stupňov s obmedzeným počtom otáčok bubna, bez odstredenia. Výrobky je potrebné vybrať z práčky mokré, jemne z nich v rukách vytlačiť vodu, bez žmýkania a nechať ich vysušiť pri teplote miestnosti vo vodorovnej polohe na vrstve uterákov, ktoré je potrebné vymieňať.

O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie. Výsledok reklamácie bude kupujúcemu zaslaný elektronicky na jeho mail. Náklady s týmto spojené znáša predávajúci.

Priebežne sa môžete informovať o stave Vašej reklamácie na telefónnom čísle +421 908 578 053, cez pracovné dni od 9:00 do 16:00 hod. Alebo prostredníctvom e-mailu mhpremium.sk@gmail.com

Kontaktná osoba: Martin Hrudkay

Zatvoriť
Prihlásiť sa
Zatvoriť
Košík (0)
No products in the cart.